Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
19.07.2019

Дата оновлення БД 18.07.2019

Філіпчук Георгій Георгійович, д.пед.н. (1996), проф., акад. АПНУ (Відд. дидактики, методики, інформ. технологій в освіті, 12.1999), акад.-засновник АЕНУ (03.2009); Міністр охорони навколишнього природного середовища України (18.12.2007-11.03.10); пров.н.п. НДІ українознавства Мін-ва освіти і науки України; директор Ін-ту безпеки суспільства і людини (з 01.2003); заст. голови ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка (з 07.2005); віце-президент Укр. т-ва якості (з 2006).
Н. 19.12.1950 (с.Киселів, Кіцманський р-н, Чернів. обл.); укр.; батько Георгій Олександрович (1919-1979) - робітник; мати Анастасія Георгіївна (1928-1965) - колгоспниця; дружина Наталія Олександрівна (1959) - педагог; сини Олександр (1978) та Андрій (1984).
Нар. деп. України 6 склик. 11.-12.2007 від Блоку Ю.Тимошенко, N 150 в списку. На час виборів: пров.н.п. Ін-ту педагогічної освіти та освіти дорослих АПНУ, член ВО "Батьківщина". Чл. фракції "Блок Юлії Тимошенко" (11.-12.2007). Склав деп. повноваження 19.12.2007.
Осв.: Чернів. держ. ун-т, іст. ф-т (1968-73), викладач історії; аспір. Ін-ту педагогіки АПНУ (1988-91); докт. АПНУ (1991-95); канд. дис. "Розвиток національних шкіл в багатонаціональних реґіонах" (1991); док. дис. "Українська етнокультура у змісті загальної та педагогічної освіти".
Нар. деп. України 3 склик. 03.1998-04.2002, виб. окр. N 203, Чернів. обл. На час виборів: нар. деп. України, голова Чернів. облдержадмін., чл. НРУ. Чл. Ком-ту з питань науки і освіти (з 07.1998, 02.2000 - голова Ком-ту з питань науки і освіти).
Нар. деп. України 2 склик. з 03.1994 (1-й тур) до 04.1998, Кіцманський виб. окр. N 437, Чернів. обл., висун. тр. кол. Голова Комісії з питань екол. політики (з 06.1994). Чл. фракції НРУ. На час виборів: Чернів. облдержадмін., нач. упр. освіти.
08.1973-08.77 - вчит. історії, Заставнівська СШ N 2 Чернів. обл. 08.1977-01.78 - методист історії та права, Чернів. обл. ін-т удосконалення вчителів. 01.1978-01.84 - інспектор шкіл, 01.1984-02.92 - заст. нач., 02.1992-06.94 - нач., Чернів. обл. упр. освіти. 12.05.-09.1996 - в.о. голови, 11.09.1996-08.05.98 - голова, Чернів. облдержадмін. 06.1994-04.97, 02.-04.1998 - голова Комісії ВР України з питань екологічної політики. 09.1977-09.99 - учитель історії шкіл N 7, N 9, N 26 м.Чернівців, доц., проф. катедри педагогіки Чернів. нац. ун-ту ім. Ю.Федьковича. 06.2003-08.04 - кер. служби Міністра України у зв'язках з ВР України. 08.2004-06.05 - пров.н.п. відділу філософії освіти та освітніх технологій, НДІ українознавства Мін-ва освіти і науки України. 06.-07.2005 - 1-й заст. ґен. директора, з 07.2005 - ґен. директор, ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості".
Деп. Чернів. облради нар. деп. (1990-94). Чл. президії АПНУ (1997-2002). Чл. НРУ (1989-2000), чл. НРУ за єдність (2000-02). Довірена особа канд. на пост Президента України В.Ющенка в ТВО N 182 (2004-05). Чл. ВО "Батьківщина".
Орден "За заслуги" III (12.2000), II ст. (06.2008). Засл. діяч науки і техніки України (04.2009).
Автор 210 наук. праць.
Володіє нім. мовою.
Захопл.: література, мистецтво, політика, футбол.
Контакти:


Роздрукувати довідку