Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
19.07.2019

Дата оновлення БД 18.07.2019

Власюк Олександр Степанович, д.ек.н. (1997), проф. (2002), чл.-кор. НАНУ (04.2012); Нац. ін-т стратегічних досліджень, 1-й заст. директора (з 08.2014).
Н. 08.10.1957 (м.Немирів, Вінн. обл.); укр.; батько Степан Григорович (1929-1997) - проф. катедри плодівництва Уманської с.-г. академії; мати Тетяна Павлівна (1934) - ст. викладач катедри фізики Уманської с.-г. академії; дружина Наталія Петрівна (1959) - заст. директора Дирекції з інформатизації та аналізу ДП НАЕК "Енергоатом"; син Тарас (1986).
Осв.: Укр. с.-г. академія, ек. ф-т (1974-79), "Ек. кібернетика", економіст-математик; аспір. Ін-ту кібернетики АНУ (1980-83); канд. дис. "Економетричний аналіз і прогнозування розвитку економіки Федеративної Республіки Німеччини" (1985); док. дис. "Моделі аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку України" (1997).
11.1980-11.83 - аспір., 12.1983-05.92 - м.н.п., н.п., с.н.п., с.н.п. лаб. економетричного моделювання, Ін-т кібернетики АНУ. 06.1992-01.99 - зав. відділу системного моделювання та оцінки стану нац. безпеки, 02.1999-01.2000 - заст. директора з наукових питань, 02.2000-04.07 - 1-й заст. директора, 06.2001-06.02 - в.о. директора, Нац. ін-т стратегічних досліджень. 04.2007-12.10 - директор, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. Чл. Держ. комісії з питань стратегії ек. і соц. розвитку (12.2001-03.03); член робочої ґрупи з розроблення проєкту Стратегії нац. безпеки України (з 02.2006); член секції соц. і. ек. наук Ком-ту з Держ. премій України в галузі науки і техніки (з 04.2006).
Засл. діяч науки і техніки України (08.2005). Лавреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2002). Держ. службовець 2-го ранґу (07.2007).
Автор (співав.) понад 130 наук. праць, зокрема монографій: "Оцінка імпортної залежності галузей народного господарства України" (1992, співав.), "Комплексний аналіз цінової хвилі в народному господарстві України" (1994, співав.), "Індекс людського розвитку - досвід України" (1995, співав.), "Аналітична оцінка стратегічних напрямків та заходів щодо реалізації програми стабілізації економіки України" (1995), "Можливості застосування аналітичного планування для обґрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління" (1995), "Розвиток зовнішньої торгівлі України та її екологічна безпека" (1996, співав.), "Модельний аналіз динаміки міжгалузевих цінових пропорцій в економіці України" (1997), "Стратегії розвитку України: теорія і практика" (2002, ред.), "Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки" (2003, співав.), "Український соціум" (2005, співав.), "Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки" (2005, ред.).
Контакти:


Роздрукувати довідку