Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
17.07.2020

Дата оновлення БД 16.07.2020

Кубко Євген Борисович, д.юрид.н. (1989), чл.-кор. НАПрНУ (1993); Ін-т держави і права ім. В.Корецького НАНУ, гол.н.п.; президент юрид. ф. "САЛКОМ" (з 1990); чл. Конституційної Асамблеї (з 05.2012).
Н. 24.01.1951 (м.Київ); укр.
Осв.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, юрид. ф-т (1972-77), "Правознавство"; канд. дис. "Державне управління капітальним будівництвом" (1980); док. дис. "Правові проблеми програмно-цільового управління".
З 09.1977 - від стажиста-дослідника до пров.н.п., з 10.1989 - пров.н.п., Ін-т держави і права АНУ. 1986-87 - стажист, Ін-т держави і права АН СРСР, м.Москва. 1990-91 - читав курс лекцій в ун-ті Нового Південного Вельсу, ун-ті Макварі і Веслей коледжі (Австралія). Член ради Спілки юристів України, Міжнар. асоц. адвокатів (АВА), Міжнар. орг. "Rotary International". Міжнар. нагорода Ротарі Фундейшен ім. Пола Харіса. Експерт Спеціальної робочої ґрупи від України в Комісії Европейського Союзу (м.Брюсель, 1992-93). Відзначений в рейтингу "100 рекомендованих юристів" вид-ва "Юр. практика". Засл. діяч науки і техніки України (05.2009).
Автор (співав.) близько 60 наук. праць, зокрема: "Основное звено управления капитальным строительством (организационно-структурные проблемы)" (1979), "Програмно-целевая организация государственного управления (сущность, правовая основа, хозяйственная практика)" (1988), "Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем" (1997, співав.), "Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи" (1998, співав.) та ін.
Володіє анґл. мовою.
Контакти:


Роздрукувати довідку