Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
01.06.2020

Дата оновлення БД 31.05.2020

Бершеда Євген Романович, д.ек.н. (1983), проф. (1991), чл.-кор. НАНУ (Відд. економіки, ек. прогнозування, 12.1997); Ін-т законодавства ВР України, 1-й заст. дир.  
Н. 03.09.1945 (м.Київ); укр.; батько Роман Васильович (1912-1979) - юрист, д.юрид.н., проф.; мати Софія Львівна (1919-1995) - юрист; дружина Аблова Олена Костянтинівна (1954) - економіст, доц.; дочка Тетяна (1984) - юрист.
Осв.: Київ. ін-т нар. госп., ф-т "Економіка праці" (1963-67), економіст; канд. дис. "Технічний проґрес і динаміка матеріаломісткості продукції" (1971); док. дис. "Удосконалення міжгалузевих зв'язків в інвестиційному процесі".
З 08.1967 - інженер, з 01.1969 - аспір., з 01.1972 - м.н.п., з 04.1974 - с.н.п., Ін-т економіки АНУ. З 11.1985 - зав. відділу, заст. голови з наук. роботи, Рада з вивчення продуктивних сил України АНУ. З 01.1993 - пом. Президента України з питань науки. З 09.1994 - зав. відділу стратегічного планування та координації політики національної безпеки, Рада нац. безпеки при Президентові України. З 10.1996 - 1-й пом. Секретаря Ради нац. безпеки і оборони України. 11.1998-06.2000 - 1-й заст. Міністра, МЗС України. З 04.2000 - член Нац. ради з питань молодіжної політики при Президентові України. 14.06.2000-23.06.03 - Надзв. і Повн. Посол України в Швайцарській Конфедерації; Надзв. і Повн. Посол України в Князівстві Ліхтенштайн (14.08.2000-23.06.03, за сумісн.). Надзв. і Повн. Посол України в Алжирській Народній Демократичній Республіці (з 05.01.2004; 12.10.2004 - указ скасовано). 28.10.2005-21.11.07 - Пост. пред. України при Відд. ООН та інших міжнар. організаціях в Женеві. До 01.10.2008 - Пост. пред. України при Конференції з розброєння у Женеві. 01.10.2008-12.05.10 - Надз. і Повн. Посол України в Королівстві Бельгія; Надз. і Повн. Посол України у Великому Герцоґстві Люксембурґ (14.04.2009-12.05.10, за сумісн.). Потім - Ін-т законодавства ВР України, зав. відділу комплексних проблем державотворення, заст. дир.  
Член бюра Женевського центру дем. контролю за збройними силами (з 10.2000); чл. нагл. ради Міжнар. центру перспективних досліджень.
Засл. діяч науки і техніки України (1997). Медаль "За працю і звитягу" (02.2008). Офіцер. хрест "За заслуги" (1997, Польща). Орден "Слава на вірність Вітчизні" III ст. (2002). Акад. АТНУ (1991), АЕНУ (1993). Дипломат. ранґ - Надзв. і Повн. Посол України (07.1999). Стажувався і викладав в ун-тах Франції.
Автор (співав.) 180 наук. праць, зокрема автор монографій: "Технічний прогрес і динаміка матеріаломісткості продукції" (1973), "Межотраслевые связи в инвестиционном процессе" (1981), статтей: "Інтереси і пріоритети України стосовно ЄС: вибір у галузі політики безпеки" (1998), "Співробітництво України і Російської Федерації в інвестиційній сфері та економічна безпека України" (1999).
Володіє франц., анґл. мовами.
Захопл.: піший та водний туризм.
Контакти:


Роздрукувати довідку