Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
24.09.2019

Дата оновлення БД 23.09.2019

Кузнєцова Наталія Семенівна, д.юрид.н. (1993), проф. (1997), акад. НАПрНУ; акад.-секр. Відд. цивільно-правових наук НАПрНУКиїв. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, зав. катедри цивільного права (з 1993); віце-президент юрид. фірми "САЛКОМ"; чл. Конституційної Асамблеї (з 05.2012).
Н. 04.04.1954 (м.Дніпродзержинськ, Дніпроп. обл.) в сім'ї службовців; рос.
Осв.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, юрид. ф-т (1972-78), "Правознавство"; канд. дис. "Відповідальність сторін за невиконання та неналежне виконання договору підряду на капітальне будівництво" (1985); док. дис. "Проблеми правового реґулювання підрядних договірних відносин в інвестиційній діяльності в будівництві" (1993).
Працювала юрисконсультом. З 01.1984 - від асистента до проф., Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Член Міжнар. асоціації адвокатів (ІВА) (з 1997).
Почесний працівник народної освіти. Член Міжнародної асоціації адвокатів (ІВА). Засл. діяч науки і техніки України (06.2007). Орден "За заслуги" III ст. (10.2009). Лавреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2012).
Автор (співав.) понад 60 наук. праць, зокрема книг: "Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве" (1993), "Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування" (1998, співав.), "Зобов'язальне право" (1998, співав.), "Цивільне право України: У 2-х книгах" (1999, в 2 т.; співав., наук. ред.), "Право власності" (2000, співав.), "Кодифікація приватного (цивільного) права" (2000, співав.), співав. статті "Реформа цивільного права в Україні. Проєкт Цивільного кодексу України" (1996).
Контакти:


Роздрукувати довідку