Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
25.05.2019

Дата оновлення БД 23.05.2019

Мірошниченко Юрій Романович, д.юрид.н. (2013); ВР України, чл. фракції ПП "Опозиційний блок" (з 11.2014), чл. Ком-ту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (з 12.2014); голова Нац. комітету Партії розвитку України (з 06.2014).

Н. 03.02.1970 (с.Лісіна-Корпус, Тосненський р-н, Ленінгр. обл., Росія); укр.; мати Валентина Сергіївна (1949) - домогосп.; дружина Софія Юріївна (1974) - журналістка; дочка Віта (1993); син Максим (2005); дочка Соломія (2009).

Нар. деп. України 8 склик. з 11.2014 від ПП "Опозиційний блок", 20 в списку. На час виборів: нар. деп. України, б/п.

Осв.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, ф-т іноземної філології (1990-95); Академія праці та соц. відносин, юрид. ф-т (1998-2001), юрист; Нац. академія держ. управління при Президентові України; канд. дис. "Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень" (Ін-т держави і права В.Корецького НАНУ, 2006); док. дис. "Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні (теоретичний та практичний аспекти)" (Ін-т держави і права В.Корецького НАНУ, 2012).

Нар. деп. України 7 склик. 12.2012-11.14 від Партії реґіонів, N 39 в списку. На час виборів: нар. деп. Україна, чл. ПР. Чл. фракції Партії реґіонів (12.2012-04.14), чл. Ком-ту у закордонних справах (з 12.2012); голова нац. ком-ту Партії розвитку України (з 06.2014).

Нар. деп. України 6 склик. 11.2007-12.12 від Партії реґіонів, N 143 в списку. На час виборів: нар. деп. України, чл. ПР. Чл. фракції Партії реґіонів (з 11.2007), чл. Ком-ту з питань правової політики (з 12.2007), голова підкомітету з питань організації та діяльності органів юстиції, нотаріату, адвокатських об'єднань та надання правової допомоги громадянам (з 01.2008), чл. Спеціальної контрольної комісії ВР України з питань приватизації (з 12.2007).

Нар. деп. України 5 склик. 04.2006-11.07 від Партії реґіонів, N 123 в списку. На час виборів: президент громадської організації "Центр ефективного управління", чл. ПР. Чл. Ком-ту з питань правосуддя (з 07.2006), чл. фракції Партії реґіонів (з 05.2006).

Навчання в Ніжинському держ. пед. ін-ті ім. М.Гоголя, служба в армії, навчання в ун-ті. 1995-96 - директор, ПДА "Пітон". 1996-98 - менеджер, ЗАТ "Інскорп". 05.1998-01.99 - радник департаменту ек. політики УСПП. Був нач. юридичного департаменту ТОВ "Нафтогазтрейд". З 07.1998 - президент, Всеукр. громадське об'єднання "Нова ґенерація". 07.1999-05.2004 - президент партії "Нова ґенерація України". Член президії партії "Трудова Україна" (05.2004-11.05). Член Громад. колеґії Держ. ком-ту України з питань реґуляторної політики та підприємництва (з 1999). Член правл. Реґіон. екологічного центру "РЕЦ-Київ" (з 2000). Член Нац. клубу лідерів громад. об'єднань підприємців (з 2000). Координатор клубу лідерів "Нова ґенерація" (з 2000). Ректор Всеукр. школи політика нової ґенерації (з 2001); представник Президента України у ВР України (03.2010-02.14). Чл. Партії реґіонів (2005-04.14).

Почесна грамота КМ України (07.2002). Почесна грамота ВР України. Засл. юрист України (08.2011).

Володіє польс., франц., анґл. мовами.

Захопл.: спорт, туризм.

Контакти:


Роздрукувати довідку