Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
25.08.2019

Дата оновлення БД 24.08.2019

Гошовська Валентина Андріївна, д.політ.н., к.філол.н., проф. (1993); Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів Нац. академії держ. управління при Президентові України, директор (з 10.2006), зав. катедри парламентаризмута політичного менеджменту Нац. академії держ. управління при Президентові України (з 2009).
Н. 19.01.1949 (с.Великі Кринки, Полтав. обл.) в робітничій сім'ї; укр.; чоловік Сергій Володимирович (1950) - д.тех.н.; син Володимир (1973) - д.юрид.н.
Осв.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, філол. ф-т (1972); Нац. юрид. акад. (1996); канд. дис. "З історії зародження преси в Східній Галичині" (1983); док. дис. "Процес становлення української соціал-демократії (остання третина ХIХ століття)" (Ун-т внутр. справ, 1997).
Нар. деп. України 3 склик. 03.1998-04.2002, виб. окр. N 178, Харків. обл.
Секр. Ком-ту у закордонних справах і зв'язках з СНД (07.1998-02.2000), гол. Ком-ту з питань соціальної політики та праці (з 02.2000); кер. ґрупи "Незалежні" (07.1998-03.2000), уповноваж. пред. ґрупи "Трудова Україна" (з 02.2000).
Нар. деп. України 2 склик. з 04.1994 (2-й тур) до 04.1998, Балаклійський виб. окр. N 386, Харків. обл. Чл. Ком-ту з питань науки і нар. освіти. На час виборів: Балаклійська райдержадмін., 1-й заст. глави.
1972-80 - учитель Стрийської СШ, ст. лаборант Дрогобицького пед. ін-ту. 1980-85 - заст. директора Стрийської спеціаліз. школи, ст. викладач Дрогобицького пед. ін-ту. 1985-88 - зав. відділу, секр., з 1988 - 2-й секр. Балаклійського РК КПУ. 1990-94 - заст. голови Балаклійської райради, 1-й заст. глави Балаклійської райдержадмін. 1990-93 - доц., 1993-97 - проф. Харків. держ. пед. ун-ту. 1997-2001 - проф. Ун-ту внутр. справ. 05.2002-09.03 - заст. Секретаря, Рада нац. безпеки і оборони України. 09.2003-10.04 - 1-й заст. Міністра з гуманітарної політики та у зв'язках з ВР України, Мін-во оборони України. 10.2004-06.05 - заст. Секретаря, Рада нац. безпеки і оборони України. Стажувалася у Школі державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету в рамках програми “Національна безпека України” (1998). Постійний член, віце-президент Комітету ПАЧЕС з культури, освіти і соціальних питань (1994-1998). Член Національної комісії України у Справах ЮНЕСКО, член Європейської мережі національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності Ради Європи й ЮНЕСКО. Чл. Коорд. ком-ту боротьби з корупцією та орг. злочинністю при Президентові України (03.2004-02.05); директор Центру перспективних соц. досліджень Мінсоцполітики та НАНУ (07.2005-10.06). Чл. виконкому АПУ (1997-99); голова партії "Солідарність жінок України" (з 11.1999). Голова Всеукр. об'єднання жінок "Солідарність" (з 1995); віце-президент Всеукр. громад. організації "Асоціація споживачів послуг монополій - Антимонопольний союз" (з 10.2001); президент ГО "Академія парламентаризму" (з 2016). Засновник і гол. ред. журналу "Слобожанщина" (1995-2002). Акад. Укр. академії політичних наук (03.2014).
Орден княгині Ольги III (08.1998), ІІ (08.2004), І ст. (03.2008). Засл. працівник нар. освіти (12.1996). Відмінник нар. освіти (1991). Почесна грамота КМ України (03.2004). Почесна грамота ВР України (01.2002). Орден святої Великомучениці Варвари (2004), орден Нестора Літописця (2003). Почесний громадянин м. Балаклія, Харків обл. (2008). Почесний професор Ів.-Фр. нац. тех. універ-у нафти і газу (2001). Почесний доктор Чувашського держ. універ-у (1995).
Автор понад 300 наук. праць та 70 законопроєктів і постанов ВР України. .
Володіє польс. мовою.
Захопл.: поезія.


Роздрукувати довідку