Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
22.07.2019

Дата оновлення БД 21.07.2019

Мигович Іван Іванович, д.філос.н. (1986), проф. (1995), чл. КПУ (з 1961); кол. нар. деп. України.
Н. 17.09.1942 (с.Мала Мартинка, Свалявський р-н, Закарп. обл.); укр.; батько Іван Іванович (1911-1945) - робітник; мати Марія Андріївна (1922-1987) - селянка, колгоспниця; дружина Магдалина Михайлівна (1941) - пенс.; дочка Віра (1961) - учит., м.Едмонтон; син Мирослав (1971) - фізик, м.Едмонтон.
Осв.: Мукачівський с.-г. тех-м, агроном. відд. (1956-60); Укр. поліграф. ін-т ім. І.Федорова, загальнотех. ф-т (1961-69), "Редаґування масової літ."; канд. дис. "Критика ідеології сучасного хасидизму" (Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1973); док. дис. "Критика ідеології і політичної практики клерикального націоналізму" (Москва, Академія суспільних наук, 1986).
03.2006 канд. в нар. деп. України від КПУ, N 56 в списку.
Нар. деп. України 4 склик. 04.2002-04.06 від КПУ, N 44 в списку. Чл. фракції комуністів (05.2002-04.06), голова підкомітету з питань біженців, міґрації та у зв'язках з українцями, які проживають за кордоном Ком-ту з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (06.2002-04.06).
Нар. деп. України 3 склик. 03.1998-04.2002 від КПУ, N 52 в списку. На час виборів: зав. катедри соціальної роботи Ужгород. держ. ун-ту, чл. КПУ. Голова підком-ту з питань біженців, міґрації та у зв'язках з українцями, які проживають за кордоном Ком-ту з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин (з 07.1998), чл. фракції КПУ (з 05.1998).
08.-12.1960 - бриґадир-садівник, колгосп ім. Кірова Свалявського р-ну. 12.1960-04.61 - в.о. зав. хімлабораторії, Свалявська р-на с.-г. інспекція. З 05.1961-05.62 - зав. відділу, Воловецька р-на газета "Радянська Верховина". 05.-11.1962 - інстр. Закарп. ОК ЛКСМУ в Ужгород. колгоспно-радгосп. упр. 11.1962-08.65 - служба в армії, Прикарп. ВОкр. 09.1965-03.69 - інстр., заст. зав. відділу пропаґанди, Закарп. ОК ЛКСМУ. 03.1969-04.71 - інстр., кер. лектор. ґрупи, заст. зав. відділу пропаґанди, ЦК ЛКСМУ. 05.1971-12.77 - лектор, кер. лектор. ґрупи, заст. зав. відділу пропаґанди, Київ. ОК КПУ. 01.1977-12.77 - с.н.п., філія Ін-ту наук. атеїзму Акад. суспільних наук, м.Київ. 01.1978-03.87 - зав. сектору, пом. секретаря ЦК, ЦК КПУ. 09.1974-01.79 - викладач, в.о. доц., Київ. пед. ін-т. 03.1987-05.90 - лектор, консультант, зав. сектору ідеол. відділу, ЦК КПРС, м.Москва. 05.1990-09.91 - секр., 2-й секр., Закарп. ОК КПУ. 11.1991-04.92 - заст. ред., редакція газети "Закарпатський калейдоскоп". 05.1992-06.96 - зав. відділу соц. проблем Карпатського реґіону, Ін-т соціології АНУ, м.Ужгород. З 09.1993 - в.о. проф. катедр філософії і політології, з 07.1996 - зав. катедри соціальної роботи, Ужгород. держ. ун-т. 1-й секр. Закарп. ОК КПУ (1994-96, з 2000). Член Соціол. асоціації України, Укр. асоціації релігієзнавців, НСЖУ (з 1962).
4 медалі.
Автор (співав.) 22 книг і брошур, зокрема: "Закарпатський соціум (етнологічний аспект)" (2000, співав.), "Слово за русинів" (1999, співав.), "Карпатами поріднені (нарис етнополітичної історії і сучасного стану українсько-словацьких взаємин" (1997, співав.), "Соціальна робота (вступ до спеціальності)" (1997), "Основи соціології" (1996), "Соціальне самопочуття і ціннісні орієнтації закарпатців" (1994, співав.), "Релігія і церкви в нашому краї" (1993) та ін., близько 150 статтей.
Володіє словац., нім. мовами.
Захопл.: туризм.


Роздрукувати довідку