Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
10.12.2019

Дата оновлення БД 09.12.2019

Білорус Олег Григорович, д.ек.н., проф. (1980), акад. НАНУ (Відд. економіки, світова економіка, 04.2012), акад.-засновник АЕНУ (03.2009); кол. нар. деп. України; Ін-т соціології НАНУ, зав. відділу ґлобалістики; 1-й віце-президент Укр. академії менеджменту і бізнесу; президент Міжнар. ін-ту ґлобалістики (з 1999).
Н. 14.10.1939 (с.Червона, Фастівський р-н, Київ. обл.); укр.; батько Григорій Степанович (1908-1978) - вчит. історії і геогр.; мати Валентина Григорівна (1916-2007) - вчит.; дружина Лариса Іванівна (1945) - викладач мови; син Ігор (1968) - економіст; дочка Ірина (1969) - к.юрид.н., проректор УАЗТ.
Осв.: Київ. ін-т нар. господарства, ф-т економіки та упр. пром. (1956-60), інж.-економіст; канд. дис. "Проблеми комбінування виробництва в промисловості" (1966); док. дис. "Проблеми економіки і організації об'єднань та комплексів (питання теорії та методології)" (1980).
Нар. деп. України 6 склик. 11.2007-12.12 від Блоку Ю.Тимошенко, N 11 в списку. На час виборів: пенсіонер, член ВО "Батьківщина". Заст. голови фракції "Блок Юлії Тимошенко" (з 11.2007), голова Ком-ту у закордонних справах (з 12.2007).
Нар. деп. України 5 склик. 04.2006-06.07 від Блоку Ю.Тимошенко, N 11 в списку. На час виборів: нар. деп. України, чл. ВО "Батьківщина". Чл. фракції "Блоку Юлії Тимошенко" (з 05.2006), заст. голови (з 08.2006), 1-й заст. голови Ком-ту у закордонних справах (з 07.2006), голова пост. делеґації ВР України при ОБСЕ (з 09.2006). Склав деп. повноваження 12.06.2007.
Нар. деп. України 4 склик. 04.2002-04.06 від блоку Ю.Тимошенко, N 6 в списку. На час виборів: нар. деп. України, член ВО "Батьківщина". Заст. кер. фракції Блоку Ю.Тимошенко (05.2002-02.05), кер. фракції Блоку Ю.Тимошенко (з 02.2005), чл. Комітету у закордонних справах (з 06.2002).
Нар. деп. України 3 склик. 03.1998-04.2002 від ВО "Громада", N 8 в списку. На час виборів: зав. відділу ґлобальних міжнар. стратегій Ін-ту світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ, чл. ВО "Громада". Чл. фракції "Громада" (05.1998-03.99), уповноваж. представник фракції "Батьківщина" (з 03.1999); чл. Ком-ту у закордонних справах і зв'язках з СНД (з 07.1998), голова підкомітету ґлобальної безпеки (з 06.2002).
07.1960-10.62 - інж.-економіст, заст. нач., нач. планово-ек. відділу, НВО ім. Т.Г.Шевченка, м.Харків. 10.1962-09.66 - аспірант катедри економіки пром., 09.1966-05.70 - асистент, с.н.п., ст. викладач, доц., заст. декана, декан, проректор, з 05.1970 - 1-й проректор, Київ. ін-т нар. господарства. 07.1979-12.86 - директор Департаменту пром., науки і техніки, Секретаріат ЕЕК ООН, м.Женева. 1986-89 - заст. директора, Ін-т економіки Держплану УРСР, м.Київ. 1989-90 - заст. директора - кер. відділення, Ін-т економіки АНУ. 1989-92 - ґен. директор (засновник), Міжнар. ін-т менеджменту, м.Київ. 1990-92 - директор (засновник), з 1994 - зав. відділу ґлобалістики, геоекономіки і геополітики, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ, м.Київ. 06.03.1992-12.09.94 - Надзв. і Повн. Посол України в США. 09.1996-01.97 - чл. Експерт. ради при Прем'єр-міністрові України - радник Прем'єр-міністра. Чл. ВО "Громада" (06.1996-05.99), чл. Президії, заст. голови партії (з 08.1997), 1-й віце-прем'єр і міністр зовнішніх зносин тіньового опозиційного кабінету міністрів ВО "Громада" (з 1997). Чл. Kонсультативно-дорадчої ради при Президії ВР України - радник Голови ВР України 12(1) склик. (1990-91). Голова Респ. виборчого ком-ту на виборах Президента України (1991); віце-президент ПА ОБСЕ (з 2004). 1964-65 - наук. стажування в Бєлґрадському ун-ті (Юґославія), 1974-75 - у Гарвард. і Колумбійському ун-тах (США). Один з засновників (1990) і президент Укр. міжнар. асоціації Римського клубу (2001). Академік Міжнар. академії менеджменту (1991), Укр. міжнар. академії бізнесу та менеджменту (1991), Нью-Йорк. АН (1992). Дійсний член Америк. аграрної академії (1994). Член президії Федерації науковців України (2000), член Укр.-Америк. професійної асоціації (США). Чл.-кор. НАНУ (1990). Чл. Політради ВО "Батьківщина".
Засл. діяч науки і техніки України (1992). Засл. працівник вищої школи СРСР (1979). Дипломат року (США, 1994). Лавреат премій ім. О.Шліхтера АНУ (1989), ім. М.Птухи НАНУ (2000). Відмінник вищої школи СРСР (1972, 1976). Ґен.-полк. Козацького Війська Запорізького (1999). Почес. мисливець України (1970). Медаль "За доблесний труд" (1970). Почесна Грамота ВР України (2005). Дипломат. ранґ - Надзв. і Повн. Посол України (03.1992).
Автор (співав.) понад 500 наук. праць, зокрема 27 індивід. і колективних монографій, підручників:
Володіє анґл., франц., серб., хорват., словен., польс., словак., боснійс., чорногор., македон., нім. мовами.
Захопл.: іноз. мови, художня література, мисливство, садівництво, туризм, вокал.


Роздрукувати довідку