Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
22.07.2019

Дата оновлення БД 21.07.2019

Бобров Володимир Олексійович, д.мед.н., проф. (1982), чл.-кор. НАНУ (Відд. молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології, кардіологія, 04.1991) і АМНУ (кардіологія, 04.1993); Київ. мед. академія післядипломної освіти ім. П.Шупика, зав. катедри кардіології та функціональної діагностики.
Н. 08.01.1943 (м.Запоріжжя) в робітничій сім'ї; укр.; дружина Валентина Іванівна (1945) - д.мед.н., проф. катедри швидкої та невідкладної допомоги Київ. держ. медична академія післядипломної освіти ім. П.Шупика; дочка Олена (1966) - д.мед.н., с.н.п. Укр. НДІ кардіології.
Осв.: Дніпроп. мед. ін-т. (1960-66); док. дис. "Системна артеріальна гіпертензія при ревматичних пороках серця" (1980).
1966-76 - асистент, доц. катедри шпитальної терапії, Запоріз. мед. ін-т. 1976-85 - зав. катедри, Запоріз. ін-т удосконалення лікарів. З 1985 - зав. катедри кардіології, Київ. ін-т удосконалення лікарів. 1989-98 - директор і кер. відділу невідкладної кардіології, Укр. НДІ кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска. 1985-90 - гол. терапевт, 1990-99 - гол. кардіолог МОЗ України. 08.1994-02.95 - Міністр охорони здоров'я України. Деп. Київради (1990-93). Член редрад російських журналів "Кардиология" і "Терапевтический архив". Член редколеґій часописів: "Український кардіологічний журнал"), Лікувальна справа" (Київ), "Медичний реферативний журнал" (Київ), "Архів клінічної та експериментальної медицини" (Донецьк), "Журналу фундаментальной и клинической медицины" (Дніпропетровськ). Дійсн. член Европ. асамблеї кардіологів.
Засл. діяч науки і техніки (1990). Акад. АНВШУ (1995).
Лавреат премії ім. М.Д.Стражеска (1993).
Автор (співав.) понад 800 наук. праць (понад 200 надрук. за кордоном), зокрема 30 монографій, навч. посібників і програм: "Гипертензивное сердце" (1994, співав.), "Иммунологическая реактивность при хронических заболеваниях желудка и кишечника" (1996, співав., ред.), "Кардиоверсия при мерцательной аритмии" (1996, співав.), "Кардиология" (1994, співав.), "Рефрактерные тахиаритмии" (1994, співав.), "Руководство по клинической эхокардиографии" (1995, співав.), "Системная артериальная гипертензия при хронических абструктивных заболеваниях легких" (1994), "Руководство по клинической эхокардиографии" (1995, загальна редакція), "Українсько-російсько-англійський словник з кардіології" (1993, ред.), "Шлуночкові еритмії (механізми розвитку, вплив дисфункції міокарда, прогностична оцінка, диференційоване лікування)" (1995, співав.), "Фізіологія та патологія системи крообігу" (1997, співав., ред.), "Фармакологическая регуляция тонуса сосудов" (1999, співав.), "Артериальная гипертензия при ревматических пороках сердца" (2000) та ін.; 17 патентів на винаходи.
Володіє анґл. мовою. Захопл.: худож. твори, музика.
Контакти:


Роздрукувати довідку