Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
28.05.2020

Дата оновлення БД 27.05.2020

Левченко Катерина Борисівна, д.юрид.н. (1997), к.філос.н. (1993), проф.; кол. нар. деп. України; Урядовий уповноважений з питань  гендерноъ полытики ( з 02.2018). Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда - Україна" (з 1997).
Н. 30.11.1966 (м.Харків); укр.; батько Левченко Борис Олексійович (1931) - д.тех.н., акад. АНВШУ, проф. катедри загальної теплотехніки НТУ "ХПІ"; мати Євгенія Володимирівна (1939) - к.філос.н., доц.
Осв.: Харків. держ. ун-т, ек. ф-т (1983-88), "Політекономія"; канд. дис. "Проблема авторства в культурі" (1993); док. дис. "Управління процесами формування гендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)" (Нац. ун-т внутр. справ, 2003).
09.2007 канд. в нар. деп. України від блоку "Наша Україна - Народна самооборона", N 115 в списку. На час виборів: президент Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда - Україна", б/п.
Нар. деп. України 5 склик. 04.2006-06.07 від Блоку "Наша Україна", N 35 в списку. На час виборів: радник Міністра внутрішніх справ України з прав людини та гендерних питань, б/п. Чл. фракції Блоку "Наша Україна" (з 04.2006), чл. Ком-ту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (з 07.2006). Склала деп. повноваження 14.06.2007.
08.1983-06.88 - студентка, Харків. держ. ун-т. 08.1988-02.90 - асистент катедри філософії та наук. комунізму, 02.1990-02.93 - аспірантка, 02.-12.1993 - асистент, 12.1993-08.95 - ст. викладач катедри філософії та соціології, Харків. ін-т інженерів залізн. транспорту (Харків. держ. академія залізн. транспорту). 09.1995-09.99 - доц. катедри філософії, Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. З 09.1999 - президент, Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна". 09.2004-05.06 - радник Міністра внутр. справ України з прав людини та гендерних питань.
Член Громад. ради з питань забезпечення прав людини при МВС України (з 2005). Голова ради Міжнар. асоціації "Ла Страда" (зареєстр. в Нідерландах) (з 2004). Президент Громад. організації "Феміністська асоціація "Гуманітарна ініціатива" (1995-98). Експерт Міжнародної організації праці та програми викорінення найгірших форм дитячої праці в питаннях запобігання торгівлі людьми та дітьми (з 2002). Експерт Міжнар. організації з питань міґрації в питаннях запобігання торгівлі людьми (1997-2002). Член робочої ґрупи з запобігання торгівлі людьми Конференції Европейських Церков та Всесвітньої Ради Церков (1999-2004). Експерт ЮНІФЕМ (жіночого фонду ООН) в питаннях гендерної політики та запобігання торгівлі жінками (з 2004).
Почесна грамота КМ України. Почесна грамота ВР України (2004). Знак МВС України "За заслуги" II (2004), I ст. (2005). Почесний знак МВС України "Закон і честь". "За безпеку народу" II ст. (2006, МВС України). Орден "За заслуги" ІІІ ст. (12.2016).
Автор понад 150 наукових і науково-метод. праць, зокрема монографій: "Автор та інтерпретатор: парасуб'єкт філософії та культури" (1995, співав.), "Становище сільських жінок в Україні" (1998, співав.), "Аналіз українського законодавства проти торгівлі людьми" (анґл.), "Права жінок: зміст, стан, перспективи розвитку" (2002), "Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління" (2003), "Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ України" (2004, співав.), навч. посібників: "Запобігання торгівлі людьми" (2001), "Предотвращение торговли людьми" (2003), "Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей" (2004), "Система захисту дітей від жорсткого поводження" (2005, співав.), "Соціальна профілактика торгівлі людьми" (2005, співав.), "Механізми взаємодії державних структур та громадських організацій по захисту дітей від жорсткого поводження" (2005).
Володіє анґл. мовою.
Захопл.: читання, вишивання, подорожі.
Контакти:


Роздрукувати довідку