Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
25.05.2019

Дата оновлення БД 23.05.2019

Кияк Тарас Романович, д.філол.н., проф.; кол. нар. деп. україни; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, зав. катедри теорії та практики перекладу з нім. мови Ін-ту філології (з 07.2003), проф.; консультант Нац. ін-ту стратегічних досліджень; чл. Центр. проводу УНП (з 01.2003), чл. правління; президент Укр. спілки германістів вищої школи (з 2004); директор Ін-ту Центральної Европи (з 2005).
Н. 23.03.1944 (м.Винники, Львів. обл.); укр.; мати Марія Іванівна (1924) - пенс.; дружина Олена Федорівна (1948) - учит.; син Андрій (1972) - кер. ґрупи радників НБУ; син Максим (1982) і дочка Леся (1984).
Осв.: Чернів. держ. ун-т, ф-т іноз. мов (1960-65), "Нім. мова і літ."; канд. дис. "Оцінка ступеня мотивації термінологічної лексики: на прикладі німецьких науково-технічних термінів" (м.Львів, 1977); док. дис. "Вмотивованість лексичних одиниць: кількісні та якісні характеристики" (м.Москва, 1988).
03.2006 канд. в нар. деп. України від Укр. народного блоку Костенка і Плюща, N 44 в списку. На час виборів: професор, зав. катедри теорії і практики перекладу з німецької мови Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, чл. УНП.
Нар. деп. України 2 склик. з 04.1994 (2-й тур) до 04.1998, Ленінський виб. окр. N 431, Чернів. обл., висун. тр. кол. Чл. Ком-ту у закорд. справах і зв'язках з СНД. Координатор ґрупи "Конституційний центр" (до цього - чл. ґрупи "Державність"); голова міжпарламентської ґрупи "Україна-Німеччина" ВР України (1995-98). На час виборів: Чернів. держ. ун-т, зав. катедри германських мов; чл. ДемПУ.
1965-66 - служба в армії. 1966-77 - викладач, 1977-84 - доц., 1984-94 - зав. катедри німецької мови, проф., Чернів. держ. ун-т. 1998-2000 - помічник 1-го заст. Секретаря, Рада нац. безпеки і оборони України. 2001-02 - гол. консультант з нац. безпеки, Нац. ін-т стратегічних досліджень. Один із засновників наук.-дослід. центру буковинознавства. 1990-92 - голова Чернів. обл. орг. Т-ва "Просвіта". Почес. док. Ін-ту Центральної Европи (Відень). Надзвичайний проф. Укр. вільного ун-ту (з 2002, Мюнхен). Чл. АНВШУ, Міжнар. федерації термінологів (з 1986, Варшава). Голова Укр. термінологічного т-ва (з 2002). Ґен.-хорунжий українського козацтва. Міжнар. козацький орден Лицарської звитяги (2006).
Відмінник народної освіти (1982). Орден "За заслуги" ІІІ ст. (06.1997).
Автор (співав.) 160 наук. праць, зокрема монографій: "Мотивированность лексических единиц" (1988), "Лингвистические аспекты терминоведения" (1989), "Основи термінотворення" (2000), "Дискурс іноземномовної комунікації" (2003, співав.), "Україна дипломатична" (2002, співав.), "Етнонаціональні процеси в Україні" (2001, співав.), "Теорія і практика перекладу німецької мови" (2006).
Володіє нім., польс., анґл. мовами.
Захопл.: туризм, спорт, музика.


Роздрукувати довідку