Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
17.07.2020

Дата оновлення БД 16.07.2020

Баймуратов Михайло Олександрович, д.юрид.н. (1996); зав. катедри правознавства Маріупольського держ. гуманітар. ун-ту (з 11.2005); директор Ін-ту муніципальної демократії та прав людини.
Н. 13.10.1954 (м.Одеса); рос.
Осв.: Одес. держ. ун-т ім. І.Мечникова, юрид. ф-т (1982); канд. дис. "Організаційно-правові форми забезпечення співробітництва поріднених міст" (1993); док. дис. "Міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування України" (1996).
09.1968-03.73 - учень, Одес. мед. уч-ще N 1. 05.1973-05.75 - служба в армії. 05.1975-05.86 - фельдшер батальйону, в/ч 5441 МВС СРСР. 05.1986-08.92 - нач. відділу кадрів, Одес. ВО "Електрик" Укр. т-ва глухих. 08.1992-11.97 - викладач, асистент, доц. юрид. ф-ту (ін-ту), Одес. держ. ун-т ім. І.Мечникова. 11.1997-10.2005 - доц., проф., проректор з наук. роботи, зав. катедри права Европейського Союзу та порівняльного правознавства, Одес. держ. (нац.) юридична академія. Був чл. ПРП (з 1997), чл. ВО "Батьківщина" (з 2005)голова Одес. обл. орг. ПВД (з 07.2007), чл. виконкому Одес. міськради (з 2005), голова Інвест. ради при Одес. міському голові (з 2005); деп. Одес. облради (2006-10).
Академік УАН (1996). Засл. діяч науки і техніки України (2004). Відмінник освіти (1997). 5 медалей.
Автор (співав.) понад 200 наук. праць, зокрема 10 монографій, 5 підручників: "Международные связи местных Советов" (1995), "Международные стандарты местного самоуправления" (1996, співав.), "Проблема международной правосубъектности органов местного самоуправления Украины" (1996), "Европейские стандарты локальной демократии и местное самоуправление в Украине" (2000), "Международное право. Учебник" (2000, 2003, 2005), "Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине" (2003, співав.), "Міжнародне право. Підручник" (2001, 2006), "Муніципальне право України. Підручник" (2002, 2006, співав.) та ін.
Володіє анґл. мовою.
Захопл.: книги, мистецтво.
Контакти:


Роздрукувати довідку