Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
25.08.2019

Дата оновлення БД 24.08.2019

Костицький Михайло Васильович, д.юрид.н. (1990), проф. (1994), акад. АПрНУ (Відд. теорії та історії держави і права, 07.1993), чл.-кор. АПНУ (Відд. психології, вікової фізіології та дефектології, 11.1992); Київ. нац. ун-т внутр. справ, проф. катедри філософії права і юрид. логіки.
Н. 14.01.1948 (с.Заріччя, Надвірнянський р-н, Івано-Фр. обл.); укр.; батько Василь (1919-2005); мати Софія (1925-1992); дружина Наталія (1966) - доц.; дочка Марія (1979).
Осв.: Львів. держ. ун-т ім. І.Франка, юрид. ф-т (1971); Москов. держ. ун-т ім. М.Ломоносова, психол. відд. ф-ту підвищення кваліфікації (1982); канд. дис. "Інформаційне забезпечення профілактики злочинів (за матеріалами Української РСР)" (1978); док. дис. "Використання спеціальних психологічних знань в радянському кримінальному процесі" (1990).
Нар. деп. України 2 склик. з 04.1994 (2-й тур) до 10.1996, Надвірнянський виб. окр. N 201, Івано-Фр. обл. Член ґрупи "Державність". Голова підкомісії з правової політики і законодавчих передбачень Комісії з питань правової політики та судово-правової політики (з 04.1994), чл. Комісії з питань науки та нар. освіти. На час виборів: Львів. держ. ун-т, декан юрид. ф-ту.
З 1965 - робітник буд. бриґади, радгосп "Надвірнянський"; лаборант, Зарічанська 8-річна школа Надвірнянського р-ну. 1971-73 - консультант із судової роботи відділу юстиції, Львів. облвиконком. 1973-94 - асист., ст. викладач, доц. катедри кримінального права і процесу, проф. катедри теорії та історії держави і права, зав. катедри психології філос. ф-ту, декан юрид. ф-ту, Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. 1995-97 - проректор з наук. роботи, Укр. академія внутр. справ. 18.10.1996-20.10.2005 - суддя (від ВР України, 03.10.1996), Конституційний Суд України. Віце-президент Асоціації психологів України (1989-2005). Чл. Конституційної Комісії від ВР України (11.1994-96).
Засл. юрист України (1996). Орден "За заслуги" III (10.2002), II (06.2008), І ст. (05.2018). Ґен.-м. (08.1997), ґен.-л. (08.1999).
Автор (співав.) понад 150 наук. праць, зокрема 16 монографій, підручників: "Судебно-психологическая экспертиза" (1987), "Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы" (1990), "Використання спеціальних психологічних знань в кримінальному процесі" (1990), "Екологічна етика і психологія людини" (1992, співав.), "Основи держави і права" (1992, 1993, співав.), "Політологія" (1993, 1994, співав.), "Правознавство" (1994, співав.), "Правоведение" (1995, співав.), "Історія політико-правових вчень" (1995), "Юридична психологія" (1999, співав.), "Воєнно-юридична психологія" (1999, співав.), "Філософія права" (2000, відповід. ред.) та ін.
Володіє польс., нім. мовами.


Роздрукувати довідку