Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
23.08.2019

Дата оновлення БД 22.08.2019

Мозговий Олег Миколайович, д.ек.н. (1999), проф.; чл. Нац. комісії з цінних паперів та фондового ринку (12.2011-12.14); Київ. нац. ек. ун-т, зав. катедри міжнар. фінансів.

Н. 20.02.1953 (м.Київ); укр.; має дочку.

Осв.: Київ. ін-т нар. госп., планово-ек. ф-т (1976-80), економіст, "Планування пром."; Міжнар. ін-т менеджменту (1990), маґістр ділової адміністрації з питань зовнішньоек. діяльності; канд. дис. "Організація та функціонування промислових центрів в Україні"; маґістр. робота "Лізинґові операції в зовнішній торгівлі"; док. дис. "Формування системи реґулювання фондового ринку України (методологія та організація)" (Київ. нац. ек. ун-т, 1999).

08.1968-05.72 - фрезерувальник, Київ. НДІ радіоелектроніки. 05.1972-05.74 - служба в армії. 12.1974-12.75 - фрезерувальник, з-д НДІ "Квант". 12.1975-08.84 - слухач підготовчого відд., студент, асистент, аспірант, Київ. ін-т нар. госп. 08.1984-09.88 - ст. інж.-економіст, пров. спеціаліст, гол. спеціаліст, Держ. проєктний ін-т "Київський "Промбудпроєкт". 11.1988-08.95 - ст. викладач, доц. катедри міжнар. ек. відносин, з 1992 - декан ф-ту міжнар. економіки і права, Київ. ін-т нар. госп. (Київ. держ. ек. ун-т). 12.06.1995-24.06.2004 - Голова, Держ. комісія з цінних паперів і фондового ринку. 10.2008-03.09 - член Комісії - директор департаменту нагляду за кредитними установами, Державна комісія з реґулювання ринків фінансових послуг України. 06.2009-12.11 - чл. Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Акад. Міжнар. слов'ян. академії наук.

Лавреат загальнонац. програми "Людина року - 98" в номінації "Фінансист року". Пам'ятна медаль "Лідери XXI століття" (2000). Занесений до книги "Україна на межі тисячоліть. 500 впливових особистостей" (2000). Почесна грамота КМ України (11.2002). Почесна грамота ВР України. Засл. економіст України (02.2003). Орден "За заслуги" III (06.2008), ІІ ст. (01.2013)..

Автор (співав.) численних наук. праць з економіки пром., маркетинґу, міжнар. економіки, фінансів, зокрема монографій: "Ценные бумаги" (1997), "Профессионалы фондового рынка" (1997), "Фондовый рынок Украины" (1997), "Зарубежный фондовый рынок" (1998), "Цінні папери: історія та сучасність" (2003), підручників і навч. посібників: "Сделки на фондовом рынке" (1997), "Основи міжнародного інвестування" (1998, співав.), "Фондовий ринок" (1999), "Міжнародна інвестиційна діяльність" (2003, співав.), "Міжнародні фінанси" (2005, загал. ред.).

Володіє англ. мовою.

Захопл.: робота.

Контакти:


Роздрукувати довідку