Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
05.07.2022

Дата оновлення БД 03.07.2022

Литвин Володимир Михайлович, д.іст.н., проф. (1996), акад. НАНУ (Відд. історії, філософії та права, новітня історія України, 05.2003), акад. АПрНУ (2000); кол. нар. деп. України; віце-президент НАНУ (з 05.2006); проф. катедри новітньої історії Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка; чл. спеціалізованих вчених рад Ін-ту історії України НАНУ та іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка; чл. редколеґії журналів "Український історичний журнал" та "Інтелектуальна власність"; чл. Ком-ту з Держ. премій України в галузі науки і техніки (з 06.2000); голова спостережної ради Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (з 01.2003); голова Народної партії (з 06.2004).

Н. 28.04.1956 (с.Слобода-Романівська, Новоград-Волинський р-н, Житомир. обл.); укр.; батько Михайло Климович (1930) і мати Ольга Андріївна (1929) - селяни, пенсіонери; дружина Тетяна Костянтинівна (1960) - економіст; дочка Олена (1982); син Іван (1989).

Осв.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, іст. ф-т (1973-78); аспір. (1980-84); докт. (1992-94); канд. дис. "Діяльність Комуністичної партії України з вдосконалення підготовки викладачів суспільних дисциплін (1966-1975 рр.)" (1984); док. дис. "Політична арена України: Дійові особи та виконавці (Суспільно-політичний розвиток України у другій половині 90-х років)" (1995).

Нар. деп. України 8 склик. 11.2014-08.19, виб. окр. N 65, Житомир. обл., самовисування. За 41,48%, 10 суперн. На час виборів: нар. деп. України, чл. Народної партії. Чл. групи "Воля народу" (з 11.2014), чл. Ком-ту з питань науки і освіти (з 12.2014).

Нар. деп. України 7 склик. 12.2012-11.14, виб. окр. N 65, Житомир. обл., від Народної партії. За 66,53%, 6 суперн. На час виборів: Голова ВР України, чл. Народної партії. Голова Ком-ту з питань національної безпеки і оборони (з 12.2012), чл. групи "Суверенна европейська Україна" (з 02.2014)/

Нар. деп. України 6 склик. 11.2007-12.12 від Блоку Литвина, N 1 в списку, віце-президент НАНУ, голова НП. Голова фракції "Блок Литвина" (11.2007-12.08), чл. Ком-ту з питань науки і освіти (12.2007-12.08). Голова ВР України (з 10.12.2008).

Нар. деп. України 4 склик. 04.2002-04.06 від блоку "За єдину Україну!", N 1 в списку. На час виборів: Глава Адміністрації Президента України, б/п. Уповноваж. пред. фракції "Єдина Україна" (05.2002). Голова ВР України (з 28.05.2002).

08.1978-06.86 - ст. методист, пом. ректора, ст. викладач іст. ф-ту, Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. 06.1986-01.89 - нач. упр., Мін-во вищої і середньої спец. освіти УРСР. 01.1989-09.91 - лектор, консультант, пом. секретаря, ЦК КПУ. 09.1991-10.92 - доц. іст. ф-ту, 10.1992-08.94 - докторант, Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. 08.1994-11.95 - пом. Президента України. 11.1995-09.96 - заст. Глави, Адмін. Президента України. 09.1996-11.99 - 1-й пом. Президента України - кер. групи помічників і референтів Президента України. 22.11.1999-06.2002 - Глава, Адмін. Президента України. 05.2002-05.06 - Голова ВР України. Чл. Ради нац. безпеки і оборони України (21.12.1999-11.09.06).

Канд. у Президенти України на виборах 2010 р. У 1-му турі 578833 голоси (2.35%), 7-е місце серед 18 прет.

Голова Народної аграрної партії України (з 06.2004; з 02.2005 - Народної партії).

Чл.-кор. НАНУ (1997). Засл. діяч науки і техніки України (11.1998). Лавреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1999; за серію монографій "Українська фалеристика та боністика"). Герой України (з врученням ордена Держави, 09.12.2004).

Автор (співав.) понад 300 наук. праць

Захопл.: книги, футбол.

Контакти:


Роздрукувати довідку