Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
17.08.2022

Дата оновлення БД 15.08.2022

Павловський Михайло Антонович, д.тех.н. (1977), д.ек.н. (1997), проф., чл. ВО "Батьківщина" (з 02.2000); кол. нар. деп. України; кер. міжпарламентської ґрупи нар. деп. України із зв'язків з Китайською Нар. Респ. 2 і 3 склик. ВР України; 1-й віце-президент Акад. технол. наук (з 1996); проф., зав. катедри теор. механіки (з 1977), гол.н.п. МНДІ проблем механіки "Ритм" Нац. тех. ун-ту України "Київський політехнічний інститут".
Н. 13.03.1942 (с.Ружична, Хмельн. р-н, Хмельн. обл.); укр.; дружина Людмила Михайлівна (1941) - викладач анґл. мови, Київ. нац. ек. ун-т; син Андрій (1965) - к.тех.н., доц., Нац. тех. ун-т України "Київський політехнічний інститут"; дочка Ольга (1972) - інж.-системотехнік, маґістр з питань банків і фінансів.
Осв. Київ. політех. ін-т, приладобуд. ф-т (1958-63), інж.-електромеханік; док. дис. (з економіки) "Соціально-економічні перетворення перехідної економіки України".
Нар. деп. України 4 склик. з 04.2002 від блоку Ю.Тимошенко, N 8 в списку. На час виборів: нар. деп. України, член Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Чл. фракції Блоку Ю.Тимошенко (з 05.2002), голова підкомітету з питань організації роботи ВР України та контролю за виконанням її Апаратом функцій забезпечення діяльності ВР України та її органів Комітету з питань Реґламенту, депутатської етики та організації роботи ВР України (з 06.2002).
Нар. деп. України 3 склик. 03.1998-04.2002, виб. окр. N 188, Хмельн. обл. На час виборів: нар. деп. України, чл. УРП. Чл. фракції "Громада" (05.1998-02.2000), чл. фракції "Батьківщина" (з 02.2000); голова підком-ту з питань організації роботи ВР України Ком-ту з питань реґламенту, деп. етики та організації роботи ВР України (з 07.1998).
Нар. деп. України 2 склик. з 04.1994 (2-й тур) до 04.1998, Центр. виб. окр. N 406, Хмельн. обл. Гол. Ком-ту з питань ядерної політики та ядерної безпеки (05.1994-98). Член ґрупи "Державність", ґрупи "Конституційний центр", позафр.
1961-63 - технік, інж., Київ. держ. з-д автоматики. 1963-66 - аспірант, Київ. політех. ін-т. 1963-77 - працював на катедрі "Гіроскопічні прилади та пристрої". З 1977 - проф., зав. катедри теор. механіки. 1985 створив міжгалузевий НДІ проблем механіки "Ритм", який займається дослідженнями, розробками бортових приладів та систем кер. рухомими об'єктами, розробкою наземних комплексів для випробовування великих космічних конструкцій. Ініціатор створення Акад. технолог. наук України (1991). 28.09.-27.10.1992 - Міністр промисловості України. 1993 - один з засновників в Київ. політех. ін-ті ф-ту авіац. та космічних систем, декан ф-ту (1993-2000). З 1995 - Гол. конструктор з безплатформових інерційних систем навіґації Мін-ва машинобудування, військово-пром. комплексу і конверсії України. Очолював консультативну раду Конґресу нац.-дем. сил з питань державотворення. Чл. Комісії з питань ядерної політики і екол. безпеки при Президентові України (12.1997-07.2000). Академік Акад. технол. наук України, Акад. ек. кібернетики України, Міжнар. акад. з навіґації та упр. рухомими об'єктами, Інж. акад. Росії. Створив в Україні наук. школу з гіроскопічних приладів та навігаційних систем. Голова Київ. міської організації, член президії Політради, заст. голови партії (з 2001).
Підготував 12 док. і понад 50 канд. наук.
Засл. діяч науки і техніки України (1991). Лавреат Держ. премій України (1980, 1992), Держ. премії СРСР (1986). Орден "Знак Пошани" (1980).
Чл. УРП (1992-98).
Автор (співав.) 420 наук. праць (60 - ек.), зокрема 22 монографій та підручників: "Динамика роторных вибрационных гироскопов" (1981, співав.), "Виброустойчивость гироскопов" (1982, співав.), "Теорія гіроскопів" (1986), "Теоретична механіка" (1989, співав.), "Курс теоретичної механіки" (1991, співав.), "Системи керування кутовим рухом космічних апаратів" (1997, співав.), "Нелинейные задачи динамики виброзащитных систем" (1997, співав.), "Шлях України. Шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях..." (1996), "Суспільство і економіка перехідного періоду. Шлях України" (1997), "Ідеологія проґресивних реформ для України" (1998), "Макроекономіка перехідного періоду. Український контекст" (1999), "Структура розвитку суспільства. Україна і світ. Економіка, політологія, соціологія" (2001) та ін.; 80 винаходів.
Володіє анґл. мовою.
П. 26.02.2004.
Захопл.: волейбол.


Роздрукувати довідку