Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
29.01.2021

Дата оновлення БД 27.01.2021

Колісник Віктор Павлович, д.юрид.н., проф., чл.-кор. НАПрНУ; Конституційний Суд України, суддя (з 27.01.2016; від Президента України).
Н. 19.07.1960 (с.Підвисоке, Борівський р-н, Харків. обл.).
Осв.: Харків. юрид. ін-т (1985).
1985-87 - стажист-дослідник, ст. лаборант катедри, 1987-90 - аспірант, 1990-98 - асистент, доцент катедри державного права Харків. юрид. ін-ту. 1998-08.2001 - докторант, з 09.2001 - доцент катедри конституційного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2001-04 - начальник управління планування та координації правових досліджень Академії правових наук України. 08.2004-01.16 - професор катедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Був зав. наукового відділу конституційно-правових проблем державного будівництва НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ, чл. Конституційної Асамблеї (з 05.2012).
Контакти:


Роздрукувати довідку