Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
26.08.2019

Дата оновлення БД 24.08.2019

Пиріг Любомир Антонович, д.мед.н., проф. (1988), чл.-кор. НАНУ (Відд. молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології, терапія, 04.1991), акад. АМНУ (терапія, 04.1993); Київ. мед. академія післядипломної освіти ім. П.Шупика, зав. катедри нефрології; президент Всеукр. лікарського т-ва (з 1990); почес. президент Укр. асоціації нефрологів (з 2005; 1982-2005 - президент); президент Світової федерації укр. лікар. т-в (з 2000); чл. Комісії з розроблення Концепції розвитку гуманітарної сфери в Україні при Президентові України (з 01.2000); заст. голови Укр. міжнар. ком-ту з питань науки і культури при НАНУ (з 03.2000); чл. Комісії з питань біоетики (з 12.2001); член Громад. ради Мін-ва охорони здоров'я України.

Н. 01.03.1931 (м.Рогатин, Івано-Фр. обл.); укр.; батько Антін Петрович (1904-1983) - хлібороб; мати Ганна Михайлівна (1899-1985); дружина Панченко Тамара Федотівна (1936) - д.архітектури, проф.; син Олександр (1960) - лікар; дочка Мар'яна (1970) - театрознавець.

Осв. Львів. мед. ін-т, лікувальний ф-т (1948-54), лікар; канд. дис. "Деякі показники функціонального стану шлунка при гормонотерапії ревматизму та інфекційного неспецифічного поліартриту" (Київ. мед. ін-т, 1962); док. дис. "Еволюція гострого та хронічного гломерулонефриту" (Київ. мед. ін-т, 1978).

Нар. деп. України 12(1) склик. з 03.1990 (1-й тур) до 04.1994, Рогатинський виб. окр. N 203, Івано-Фр. обл. Гол. підкомісії з питань збереження генет. фонду нації, захисту людини від небезпечних екол. факторів Комісії з питань здоров'я людини. Входив до Нар. ради, фр. НРУ.

1954-58 - лікар-ординатор, заст. гол. лікаря, санаторій "Мармуровий палац" курорту Моршин. 1958-62 - аспір., співробітник, Київ. НДІ клінічної медицини ім. М.Д.Стражеска. 1962-73 - асистент, доц. катедри терапії, Київ. мед. ін-т. 1973-2002 - кер. клініки терапевтичної нефрології, 1976-90 - заст. директора з наукової роботи, Київ. НДІ урології і нефрології. 04.-10.1992 - чл. Колеґії з питань гуманітарної політики Держ. думи України. Віце-президент Світової федерації укр. лікар. т-в (1994-2000).

Член президії Ради, голова мед.-еколог. секції т-ва "Україна-Світ"; член редколеґій журналу "Лікарська справа", газети "Ваше здоров'я", журналу "Пошта і філателія", "Енциклопедії сучасної України". Чл. ред.-худ. ради Держ. ком-ту зв'язку та інформатизації України. Член Наук. ради з клінічної медицини АМНУ, вченої ради Ін-ту енциклопедичних досліджень НАНУ.

Лавреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2009). Засл. діяч науки і техніки (05.1992). Орден "Знак Пошани". Почесна грамота КМ України (09.2003). Лавреат Фонду Т.Шевченка (1996), Фонду ім. Олекси Гірника.

Автор (співав.) понад 550 наукових праць, зокрема 25 монографій, посібників, довідників в галузі гастроентерології, нефрології, курортології, організації мед. справи, понад 120 медико-публіцистичних журнальних і газетних статтей (медична етика і деонтологія, медицина і укр. культура, історія укр. медицини, демографія України), зб. праць "Медицина і українське суспільство" (1998), "Біобібліографії" (2001), понад 20 медико-популярних праць, понад 30 метод. рекомендацій. Відомий філателіст (автор філателістичних експозицій і понад 120 публікацій з філателістичної україніки).

Володіє польс., нім. мовами.

Захопл.: філателія.Роздрукувати довідку