Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
06.07.2020

Дата оновлення БД 05.07.2020

Ситник Костянтин Меркурійович, д.біол.н., проф. (1967), акад. НАНУ (Відд. загальної біології, ботаніка, 12.1973), акад.-засновник АЕНУ (03.2009); почес. директор Ін-ту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАНУ (з 03.2003); голова спец. наукової ради з захисту док. дис.; ред. "Українського ботанічного журналу"; президент Укр. ботан. т-ва; заст. голови Ради старійшин УРП "Собор" (з 04.2002).
Н. 03.06.1926 (м.Луганськ); укр.; батько Меркурій Олексійович (1897-1982) - коваль; мати Параска Опанасівна (1897-1955) - домогосп.; дружина Клавдія Василівна (1925-1998) - історик; син Сергій (1952) - біолог, с.н.п. Ін-ту фізіології рослин НАНУ; син Микола (1960) - журналіст.
Осв.: Луган. пед. ін-т (1945-49), ф-т природознавства, "Хімія і природознавство"; канд. дис. "Вплив умов живлення і водопостачання на ріст і фізіологічні процеси в лимоні" (1955); док. дис. "Ріст і взаємодія органів рослин" (1966).
Нар. деп. України 4 склик. 04.2002-06.06 від блоку Ю.Тимошенко, N 20 в списку. На час виборів: нар. деп. України, член УНП "Собор". Чл. фракції Блоку Ю.Тимошенко (05.2002-12.05), чл. фракції НРУ (з 12.2005), голова підкомітету Ком-ту з питань науки і освіти (з 06.2002).
Нар. деп. України 3 склик. 03.1998-04.2002 від НДП, N 17 в списку. На час виборів: дир. Ін-ту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАНУ, чл. НДП. Чл. фракції НДП (05.1998-06.99), позафр. (06.1999-01.2000), чл. ґрупи "Незалежні" (01.-03.2000); голова підком-ту з питань науки і технологій Ком-ту з питань науки і освіти (з 07.1998). 1949-50 - асистент, Луган. пед. ін-т. 1950-53 - аспір., 1953-58 - м.н.п.; 1958-60 - с.н.п., 1960-79 - зав. відділу фізіології рослин, 1970-2003 - директор, Ін-т ботаніки АНУ. 1953-56 - н.п.-консультант науково-орг. відділу, 1957-60 - заст. головного наук. секретаря, 1962-66 - нач. науково-орг. відділу, 1966-70 - головний наук. секр., 1972-74 - акад.-секр. Відд. загальної біології, 1974-88 - віце-президент, Президія АНУ. Член Укр. ботан. т-ва, почес. чл. Рос. т-ва фізіологів рослин.
02.1996-05.99 - чл. Політради, 11.1998-05.99 - чл. політвиконкому НДП. Голова Ради старійшин Укр. нар. партії "Собор" (12.1999-04.2002). Був чл. ради "Громадської ініціативи "Форум національного порятунку" (з 02.2001).
Ордени Труд. Черв. Прапора (1971), Жовтневої революції (1976), Леніна (1986). Орден князя Ярослава Мудрого V (04.1998), IV ст. (06.2006).
Автор (співав.) близько 1000 наук. праць в галузі фізіології, рослин, екології, космічної біології, зокрема співав. книг: "Молекулярные механизмы клетки" (1969), "Физиология корня" (1972), "Життя зеленого листа" (1973), "Біологічний словник" (1974, 1986, за ред.), "Довідник з біології" (1978; 1979, 1981, 1985 - рос.; за ред.), "Физиология листа" (1978, за ред.), "Микола Григорович Холодний" (1979), "Микроорганизмы в космическом полете" (1983, за ред.), "Клеточная инженерия растений" (1984), "В.И.Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине" (1984, 1988), "Морфогенез архегониат" (1985), "Ботанические тетради" (1986), "Биосфера. Экология. Охрана природы: Справочное пособие" (1987, за ред.), "Методологические проблемы интеграции ботанических наук" (1987), "Словарь-справочник по экологии" (1994, відповід. ред.) та ін.
Захопл.: плавання, читання, спілкування з людьми. П. 22.07.2017


Роздрукувати довідку