Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
22.07.2019

Дата оновлення БД 21.07.2019

Козюк Віктор Валерійович, д.ек.н., проф. (2007); Терноп. нац. ек. ун-т, зав. катедри економічної теорії; чл. Ради НБУ(з 07.2016).
Н. 02.05.1977 (м.Хмельницький).
Осв.: Терноп. академія нар. господарства (1998), "Фінанси та кредит"; аспір. Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя; канд. дис. «Державний борг в перехідній економіці України» (2000); док. дис. «Центральні банки в умовах глобалізації: основні напрямки трансформації монетарної політики національного та міжнародного рівня» (2006).
2006-07 - зав. катедри пром. маркетинґу, 2007-08 - декан ф-ту економіки та підприємництва Терноп. нац. тех. ун-ту ім. І.Пулюя.

Контакти:


Роздрукувати довідку