Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
17.07.2020

Дата оновлення БД 16.07.2020

Губерський Леонід Васильович, д.філос.н., проф., акад. НАНУ (Відд. історії, філософії та права, філософія, 05.2003), акад. АПНУ (Відд. вищої освіти, 11.2010); Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, ректор (з 10.2008), зав. катедри філософії гуман. наук; чл. Ком-ту з Держ. премій України в галузі науки і техніки (з 06.2000); чл. Конституційної Асамблеї (з 05.2012).
Н. 04.10.1941 (м.Миргород, Полтав. обл.); укр.; батько Василь Миколайович (1911) і мати Ольга Василівна (1918) - робітники, пенс.; дружина Лариса Павлівна (1947) - юрист, адвокат; дочка Наталія (1975) - юрист, асистент Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка.
Осв.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, філос. ф-т (1964-69), аспір. там же (1969-72); док. дис. "Ідеологія як соціокультурний феномен".
1961-64 - служба в армії. 1964-69 - студ., 1969-72 - аспір., 1972-74 - асист., 1974-81 - ст. викладач, 1981-89 - доц., з 1989 - проф., 1994-97 - зав. катедри галузевої соціології ф-ту соціології та психології, 1978-80 - заст. декана філос. ф-ту, з 1997 - зав. катедри філософії гуман. наук, 1982-88 - проректор з міжнар. зв'язків, 1988-94 - проректор з навч. роботи, з 1994 - проректор, дир. Ін-ту міжнар. відносин, Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. 1976-78 - викладач-консультант, Центр. ун-т, Респ. Куба. Чл.-кор. НАНУ (1997). Засл. працівник нар. освіти України (03.1997), відмінник освіти України (1997).
Орден князя Ярослава Мудрого V (09.1999), IV ст. (09.2004). Орден Свободи (01.2013). Герой України (з врученням ордена Держави, 10.2009). Почесна грамота КМ України (09.2003). Дипломат. ранґ - Надзв. і Повн. Посол України (09.2001). 5 медалей. Держ. нагороди Болгарії, Італії, Португалії.
Автор (співав.) наук. праць: "Наукова ідеологія і особа" (1988), "Інтегративно-мобілізуюча функція потенціалу ідеології" (1990), "Проблеми методології наукового пізнання і соціальної практики" (1980), "Духовне оновлення суспільства" (1980), "Матеріальне і духовне в соціальному розвитку" (1986), "Молодь у духовному відродженню суспільства" (1980), "Демократизація і особа" (1990), "Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування" (1994), "Проблема гуманізму в сучасній філософії" (1994), "Масова комунікація" (1997), "Людина в сфері гуманітарного пізнання" (1998). Володіє еспан. мовою. Захопл.: риболовля, більярд.
Контакти:


Роздрукувати довідку