Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
02.10.2020

Дата оновлення БД 30.09.2020

Баулін Юрій Васильович, д.юрид.н. (1992), проф. (1993), акад. АПрНУ; Конституційний Суд України, суддя (03.06.2008-03.06.17; від Президента України, 02.2008), Голова (18.03.2014-20.03.2017); Нац. юрид. академії України ім. Ярослава Мудрого, проф. катедри кримінального права; член експертної ради з права при ДАКу України; член експертної ради з юрид. наук ВАКу України.
Н. 02.09.1953 (с.Станично-Луганське, Луган. обл.); рос.; дружина Галина Йосипівна (1951) - адвокат; син Олександр (1975) - юрист.
Осв.: Харків. юрид. ін-т (1970-75); канд. дис. "Право громадян на затримання злочинця за радянським кримінальним законодавством" (1981); док. дис. "Кримінально-правові проблеми вчення про обставини, що виключають злочинність (суспільну небезпеку і протиправність) діяння" (1991).
08.1970-08.73 - токар, інспектор з кадрів, з-д ім. 20-річчя Жовтня, м.Луганськ. З 09.1973 - студ., 08.-11.1975 - асистент катедри кримінального права, Харків. юрид. ін-т. 11.1975-11.76 - служба в армії. З 11.1976 - асистент, аспірант, асистент, ст. викладач, доц., докторант, проф. катедри кримінального права, Харків юрид. ін-т (Нац. юрид. академії України ім. Ярослава Мудрого). Був директором Ін-ту вивчення проблем злочинності АПрНУ; вченим секретарем бюра з кримінол. права Відд. кримінально-правових наук АПрНУ. 11.2011-03.14 - заст. Голови, Конституційний Суд України. Був чл. ВО "Батьківщина" (з 1999).
Засл. діяч науки і техніки України (06.2009). Лавреат премії ім. Ярослава Мудрого (2001, 2002), Держ. премії України в галузі науки і техніки (2006). Почес. проф. Міжнар. Соломонового ун-ту (2003). Медаль "10 років МВС України" (2001). Орден "За заслуги" III ст. (11.2003).
Автор (співав.) понад 160 наук. праць,
Контакти:


Роздрукувати довідку