Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
24.11.2019

Дата оновлення БД 22.11.2019

Швайка Михайло Андрійович, д.ек.н. (2001), проф. (2003), чл. ОУН (з 1949); кол. нар. деп. України; Київ. міжнар. ун-т, директор НДІ з ек. і гуманітарних проблем.
Н. 23.11.1931 (с.Августівка, Козівський р-н, Терноп. обл.); укр.
Осв.: Львів. торговельно-ек. ін-т, торговельно-ек. ф-т (1949-53), економіст; курси підготовки викладачів основ марксизму-ленінізму, політекономії і філософії Мін-ва вищої освіти СРСР при Київ. ун-ті ім. Т.Шевченка (1953-54), викладач політекономії вишів; аспір. при катедрі політ. економії Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка (1957-59); канд. дис. "Ціноутворення в промисловості України" (1960); док. дис. "Шляхи становлення і зміцнення грошово-кредитної і банківської системи України" (2001).
\+ 03.1998 - канд. в нар. деп. України від НРУ, N 145 в списку. На час виборів: чл. НРУ, наук. консультант ВР України.
03.1994 - канд. у нар. деп. України, Золочівський виб. окр. N 277, Львів. обл., висун. виборцями, 1-й тур - 0.88%, 10 місце з 16 прет. \+
Нар. деп. України 12(1) склик. з 03.1990 (1-й тур) до 04.1994, Золочівський виб. окр. N 273, Львів. обл. Заст. голови Комісії з питань ек. реформи, голова підкомісії з питань грошово-кредитної політики і банк. справи. Входив до Нар. ради, фракції НРУ.
09.1954-09.57 - ст. викладач політекономії, Львів. ін-т приклад. і декор. мистецтва. 09.1957-09.59 - аспір. катедри політекономії, Львів. держ. ун-т. 09.1959-09.61 - н.п. відділу економіки, Ін-т суспільних наук АНУ, м.Львів. 09.1961-09.73 - декан ек. ф-ту, доц. катедри політекономії, Львів. с.-г. ін-т. 09.1973-03.76 - безробітний. 03.1976-03.90 - с.н.п., Львів. відд. Ін-ту економіки АНУ. З 03.1990 - нар. деп. Львів. облради, голова ек. комісії. З 04.1992 - член наглядової ради НБУ. 05.1994-01.96 - ек. радник Голови правл. НБУ. З 01.1996 - проректор з наук. роботи, Київ. міжнар. ун-т. Наук. консультант Ком-ту ВР України з питань ек. політики, управління нар. госп., власності та інвестицій (з 09.1994).
1949 - перший арешт. За наук.-теор. і політ. діяльність тричі був звільнений з роботи. Входив до складу орг. ком-ту з підготовки Установчого з'їзду НРУ, з 09.1989 - чл. Великої ради Руху, заст. голови Львів. край. ради Руху. Брав участь у створені ДемПУ. Чл. ДемПУ (1990-95), 1990-94 - член Нац. ради ДемПУ, 12.1990-12.92 - заст. голови ДемПУ. Член Всеукр. т-ва політ. в'язнів і репресованих. Чл. Асоціації нар. деп. України. Акад. АЕНУ (1995). Держ. службовець 1-го ранґу (05.2002). Орден "За заслуги" ІІІ ст. (08.1997). Лавреат премії за підготовку програми грошової реформи (03.1996). Медаль "Захисник Вітчизни" (10.1999), медаль ВР України "10 років Незалежності України" (12.2001). Золота медаль М.Туган-Барановського (05.2002). Засл. діяч науки і техніки України (06.2006).
Автор (співав.) близько 500 праць (проблеми ринкової економіки, фін.-кредитні інстументи та реґулятори), зокрема книг: "Суть та функції грошей при соціалізмі" (1968), "Фінанси і кредит в СРСР (теоретичний нарис про суть та роль грошей)" (1970), "Економічні методи прискорення відтворювальних процесів" (1979), "Господарський розрахунок і його роль в управлінні економікою" (1980), "Яка банківська система потрібна Україні (до концепції становлення та розвитку банківської системи в Україні)" (1995), "Чому в Україні повсюдно бракує грошей? (Нові підходи до грошово-кредитної політики і зміни принципів діяльності банків)" (1998), "Банківська система України: шляхи реформування" (2000), "Українська гривня (історія грошей через призму боротьби за незалежність України)" (2004), "Шляхи докорінної перебудови і реформування банківської системи України (лихварська банківська система - гальмо на шляху ринкових реформ, підприємництва і відродження України)" (2004), "Гроші України: труднощі з їх запровадженням і функціонуванням" (2005), "Нариси з історії економічних поглядів" (2006).
Автор (співав.) праць: "Концепція перебудови банківської системи" (1996), "Концепція удосконалення грошово-кредитної політики і зміни принципів діяльності банків" (1999). Співав. першої програми реформування економіки України, схваленої ВР України (1991).
Володіє польс., нім. мовами.
Захопл.: епістолярна творчість.


Роздрукувати довідку