Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
25.05.2022

Дата оновлення БД 23.05.2022

Влох Орест-Степан Григорович, д.фіз.-мат.н., проф. (1981), чл. УНП (з 01.2003); кол. нар. деп. України; Ін-т фіз. оптики Мін-ва освіти і науки України, директор (з 07.1992), голова спецради з захисту док. дис. зі спец. "Оптика, лазерна фізика" (з 1994); чл. Ради УНП (з 01.2003).
Н. 02.07.1934 (м.Винники, Львів. обл.); укр.; батько Григорій Олексійович (1892-1980) і мати Ольга Степанівна (1904-1984) - селяни; дружина Ірина Йосипівна (1941) - лікар, д.мед.н., проф., зав. катедри психіатрії, психології та сексології Львів. мед. ун-ту ім. Данила Галицького; син Ростислав (1964) - фізик, д.фіз.-мат.н., проф., заст. директора Ін-ту фіз. оптики.
Осв.: Львів. держ. ун-т ім. І.Франка, фіз. ф-т (1952-57), фізик; канд. дис. "Електрооптичні властивості деяких кристалів" (1963, Львів. держ. ун-т ім. І.Франка); док. дис. "Параметричні явища у кристалооптиці (електрооптика і електрогірація)" (1978, Ін-т кристалографії АН СРСР, м.Москва).
03.2006 канд. в нар. деп. України від Укр. народного блоку Костенка і Плюща, N 183 в списку. На час виборів: директор Інституту фізичної оптики МОН України, чл. УНП.
Нар. деп. України 12(1) склик. з 03.1990 (1-й тур) до 04.1994, Ленінський виб. окр. N 258, Львів. обл., чл. Комісії з питань Чорнобильської катастрофи, чл. Комісії з питань нар. осв. і науки. Входив до Нар. ради, голова Демблоку (з 1990, до формування Нар. ради).
08.1957-04.59 - лаборант, 04.1959-11.60 - ст. лаборант, 11.1960-10.63 - аспір., 10.1963-09.65 - асист., 09.1965-11.79 - доц. катедри експериментальної фізики, 09.1979-10.95 - зав. катедри нелінійної оптики фіз. ф-ту, 1982-85 - кер. СКБ "Модулятор", Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. Один із засновників Руху. 05.1989-91 - голова Львів. крайової орг. Руху. Голова Львів. обл. орг. ДемПУ (1991-2002), чл. Нац. ради, чл. Президії Нац. ради. Член наук. ради з фізики сегнетоелектриків і діелектриків при АН СРСР (1970-89), навчально-метод. ради з оптико-електронних приладів і систем Мін-ва вищої і середньої спец. освіти СРСР (1972-89). Засновник журналів "Наукові обрії" (1998), "Українського журналу фізичної оптики" (2000, анґл.; гол. ред.). Член редколеґій журналів: "Науковий світ", "Функціональні матеріали" (анґл.).
Академік АНВШУ (1992), один із засновників, чл. президії, голова Західного наук. центру АНВШУ (з 1998); дійсн. чл. НТШ (1990); чл. Нью-Йорк. АН (1994), Міжнар. спілки кристалографії (1993), Укр. фіз. т-ва (1993), Міжнар. т-ва оптичної техніки (1993). Учасник багатьох міжнар. наук. і політ. конференцій. Організатор 3 всесоюз. і 5 укр., міжнар. наук. конференцій.
Засл. діяч науки і техніки України (1991). Диплом пошани ВДНГ УРСР (1981); золота медаль ВДНГ СРСР (1984). Нагруд. знак "За відмінні успіхи в роботі" Мін-ва вищої і середньої спец. освіти СРСР (1980). Орден "За заслуги" ІІІ ст. (08.1997). "Нагорода Святого Володимира" АНВШУ (1998). Срібна медаль і диплом "За досягнення в XX столітті" (1998, Кембридж, Міжнар. біограф. центр).
Автор відкриття "Явище електрогірації в кристалах" (1969, N 211). Автор (співав.) понад 550 наук. праць з питань параметричної кристалооптики, фізики сегнетоелектриків, сегнетоеластиків, кристалів з неспівмірно модульованою структурою, спектроскопії, радіоекології, історії фізики, зокрема 40 винаходів і патентів, 3 монографій і навч. посібників: "Електродинаміка в нелінійній оптиці" (1983), "Явления пространственной дисперсии в параметрической кристаллооптике" (1984), "Кристалічні діелектрики з неспівмірно модульованою структурою" (2002, співав.). Підгот. понад 50 канд. і док. наук.
Володіє польс., анґл. мовами.
Захопл.: наука, поезія, музика, туризм.
.
П. 04.05.2009.


Роздрукувати довідку