Державна міграційна служба України (ДМС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – Міністр). ДМС України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
21.07.2024

Дата оновлення БД 19.07.2024

Державна міграційна служба України
01001; м.Київ; вул. Володимирська, 9
278-0448
ГоловаНауменко Наталія Миколаївна
278-7994
1-й заступникКовалевська Ірина Віталіївна
ЗаступникДвойленко Іван Володимирович
365-30-36
ЗаступникБерікашвілі Кахабер Важайович
365-03-86
Див.також:


Роздрукувати довідку